Napowietrzacz ścieków OSSI-MIX

Aerator OSSI-MIX posiada wysoką efektywność napowietrzania, w porównaniu do niskiego ciśnienia na wyjściu.

 Napowietrzacz ścieków OSSI-MIX

aerator do napowietrzania wody Ossi Mix

Proponowany system nazwany OSSI-MIX (OM) został zaprojektowany w ten sposób, by zapewnić długą żywotność urządzenia. Części, które są podatne na zużycie, mogą być teraz łatwo wymienialne dzięki użyciu prostych narzędzi i prostemu dostępowi do nich. Wirnik posiada precyzyjnie zbudowany układ sterowania i ustawiania parametrów. Zatapialna, ciśnieniowa, pojedyncza struktura napowietrzacza OM o kompaktowej i solidnej budowie z suchą komorą silnika i oleju została umieszczona pomiędzy częścią hydrauliczną a silnikiem i spoczywa na trójnogu ze stali AISI 304. Może być łatwo zamontowana, nawet, jeśli zbiornik jest pełny.

Funkcjonowanie systemu OM polega na użyciu elektrycznej pompy zatapialnej, wyposażonej w specjalny, hydrauliczny system DUPLES ze stali nierdzewnej i 3-kanałowym wirnikiem odśrodkowym. Działa on w specjalnym dyfuzorze z 12 wylotami oraz z systemem dostarczającym powietrze pod ciśnieniem, skonstruowanym ze stali AISI 304.

W komorach mieszających, osady/ścieki wchodzą w reakcję z powietrzem dostarczanym przez dmuchawę. Kontakt ten zachodzi w pierścieniowym przewodzie wykonanym ze stali AISI 304.

Wysoka sprawność hydrauliczna wirnika pozwala na przepływ dużych ilości odpadów przy użyciu umiarkowanej mocy – idealne ułożenie przewodów, które wprowadzają napowietrzoną mieszankę, pozawala na intensywne mieszanie, nawet w przypadku, gdy sprężarka jest wyłączona, w tym celu by system OM mógł być używany tylko do mieszania. Przepływ w pompie jest więc podzielony na dwanaście dysz, które dostarczają szlam gotowy do aeracji do komór mieszających.

Wyrzutnik ciekłego powietrza, znaczący komponent OSSI-MIX, jest urządzeniem które opiera się na tak zwanym efekcie Venturiego, dzięki któremu ciśnienie płynu, który przepływa w przewodzie o zmiennym przekroju poprzeprzcznym, zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do szybkości.

aerator do napowietrzania ścieków Ossi Mix przekrój
przekrój napowietrzacza ścieków Ossi Mix

Zgodnie z zasadą prawa zachowania energii, pozwala to na stworzenie prostego urządzenia bez ruchomych części, które jest w stanie zasysać i sprężać znaczną ilość powietrza za pomocą strumienia cieczy o dużej prędkości. Gdy strumień cieczy, dostarczany przez dysze, wchodzi w kontakt z wnętrzem komory mieszania, sformowana zewnętrzna warstwa zapewnia silne działanie laminowania na powietrzu, zamykając je w drobne pęcherzyki powietrza poruszające się ruchem turbulencyjnym. Specjalny mechanizm działania tej niestandardowej sprężarki powoduje, że gaz, który jest rozproszony w cieczy, w dużej ilości mikroskopijnych pęcherzyków, przechodzi łatwo w roztwory, nasycając je. Odpowiednio, nasycona ciecz jest dostarczana z otworu zasilającego, niosąc dowolny gaz, który nie może być rozpuszczony. Jest to bardzo duża korzyść, kiedy wymogiem nie jest sprężanie gazu, lecz napowietrzanie cieczy.

Budowa napowietrzacza OSSI-MIX

Budowa napowietrzacza Ossi Mix

Przykładowa instalacja aeratora do natleniania wody

Instalacja aeratora Ossi Mix

Urządzenie posiada zatem wysoką efektywność napowietrzania, w porównaniu do niskiego ciśnienia na wyjściu. Podwyższona wydajność energii i jej zarządzanie jest oszczędne; stała moc z upływem czasy; brak ryzyka zatykania dzięki cząstką węgla i żelaza; możliwość mieszania bez ryzyka osadzania; regulacja ilości dostarczanego tlenu; możliwość pracy w połączonych zbiornikach, bez lub z dopływem powietrza. Możliwość dopasowania nowych urządzeń, aby zwiększyć wydajność systemu; możliwość pracy przy dużym stężeniu osadu. Instalacja bez konieczności opróżniania systemu, instalacja bez sztywnych konstrukcji wspornych. Urządzenie nie wymaga żadnego typu reduktora (główna część która ma tendencje do niszczenia). Łatwy w instalacji i ustawieniu. Rzadkie procedury konserwacji, które mogą być wykonane szybko i bez konieczności wyłączania urządzenia.

Oferta napowietrzaczy OSSI-MIX

Kod Rodzaj Zasilanie Wirnik. Prędkość (r.p.m.) Moc (kW) I Max Masa (kg)
5002834 OMG410R2C1-F30KA2 3ph 400/690V-50Hz 1355 3.8 7.7 170
5008378 OMG413R3C1-F30KA2 3ph 400/690V-50Hz 1438 14.4 29.5 480

Systemy napowietrzania ścieków OSSI-MIX O2

aeratory powierzchniowe Ossi Mix 2

Systemy napowietrzania ścieków OSSI-MIX-O2 to godny następca OSSI-MIX, który używa większości jego komponentów. By pozwolić na tłoczenie czystego tlenu, musiały być zastosowane niektóre systemy dyfuzora i dystrybucji fazy gazowej. Aby uniknąć powstawaniu korozji, gdzie obydwa stany, gazowy i ciekły przenikają przez system dystrybucji tlenu, został on oddzielony pierścieniowym kolektorem. Komory mieszania zostały zaprojektowane od nowa i wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto, odpowiednie, łatwe do demontażu dysze zostały użyte do dwunastu komór. Obudowa silnika zrobiona jest z żeliwa, natomiast wysokiej jakości wyprofilowany wirnik w systemie DUPLEX. OSSI-MIX-02 wyposażony jest w nowy kołnierz ssący, która zapobiega przypadkowemu dostaniu się substancji gruboziarnistych oraz pozwala na dotlenianie substancji przy 250mm od dna zbiornika. Urządzenie, które zaopatrzone jest jedynie w 11kW silnik, dostarcza przez 12 dyszy przepływ cieczy o wydajności 450m3/h, przy prędkości 5m/s i rozprzestrzenia się przy parametrach do 180 kg / h tlenu.